top of page

DELTA PÅ ÅRSMØTE

Internett av ting (IoT) refererer til en teknologi der ulike enheter, som for eksempel sensorer, kameraer og andre typer teknologi, kobles til internett og kan kommunisere med hverandre og med mennesker. Dette gir mulighet for å samle inn og analysere store mengder data og skape nye muligheter for automatisering og effektivisering. IoT kan brukes innen en rekke områder, som for eksempel hjemmeautomasjon, bygningsautomasjon, helse, transport og industri. Det finnes mange muligheter for å utnytte IoT, og det kan bidra til å løse utfordringer og skape nye muligheter innen mange områder.

robot
bottom of page