top of page

TILSTANDSVURDERING

NS 3424 er en standard som definerer tilstandsanalyse av byggverk. Den beskriver krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives og dokumenteres. Standarden definerer tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger

Tilstandsanalyse utføres for å få vite mer om hvilken tilstand objektet er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få. Analyser kan gi grunnlag for mer eller mindre presise overslag over hva det vil koste å utbedre skader og slitasje, og om bygningers funksjonalitet og potensial. Tilstandsanalyser kan gi et godt grunnlag for vedlikeholdsplaner, skadeutbedring og ombygging. Tilstandsanalysen vil også dokumentere forhold som er viktig for internkontrollen til bygningseieren og de virksomhetene som bruker bygningen. Det er også aktuelt å gjøre tilstandsanalyse ved verdifastsettelse, omsetning og overtakelse av eiendom. Beregninger av tilstands analyse gjenspeiler det det vil koste på kot og lang sikt i form av budsjettpriser på kort og lang sikt i forhold til dagens kostnad.

TYPER VEDLIKEHOLD

Leaky Sink Drain Pipe

LØPENDE VEDLIKEHOLD

Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette skader

Fixing the Roof

PERIODISK VEDLIKEHOLD

Periodisk vedlikehold eller intervallbundne arbeider er aktiviteter som må forventes å være nødvendige for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje

Tiling a Roof

UTSKIFTING

Utskifting  av materialer, komponenter eller bygningsdeler med kortere levetid enn bygningens brukstid inngår i vedlikeholdet

TILSTANDSGRAD

TILSTANDSGRAD

KONSEKVENSGRAD

LOGO_slim_3.png

Lilleakerveien 31

0283 Oslo

Norge

+47 950 30 701

  • Facebook
  • LinkedIn

Takk for meldingen! Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig

bottom of page